Boxer TV2 Ready

Canal Digital

Viasat
Varegrupper
Information
Nyhedesbrev
Sikret mod 4G og LTE ? Sikret mod 4G og LTE ?

 

LTE

Sådan forhindrer du, at LTE mobilt bredbånd forstyrrer dit tv billede 

Verden over går man efterhånden væk fra at bruge frekvensbåndet 790-862MHz (kanal 61-69) til DTT (Digitalt Terrestrisk Tv). For fremtiden skal dette frekvensbånd bruges til mobile bredbåndstjenester, som anvender LTE (Long Term Evolution) og/eller LTE Advanced (avanceret) teknologi.

Den LTE teknologi, som opererer i 790-862MHz frekvensbåndet, kan medføre problemer for installerede DTT og CATV (kabel tv) netværk, som historisk er udviklet til at operere inden for disse frekvenser:

DTT (Digitalt Terrestrisk tv) 

  • Problem med frekvensseparation: LTE transmissioner (startende fra kanal 61) er tætte på DTT kanal 60, med eventuel nabo- og nærkanelstøj.
  • Løsning: Kraftige båndstopfiltre til at afvise LTE signaler, og nye antenner, som er designet til kun at modtage op til kanal 60.
  • Problem med forstærker/tv-tuner overbelastning: Problemer forventes specielt på landet, hvor LTE transmissionsniveauet forventes at være højest, med mulig  overbelastning af DTT masteforstærkere og tv-tunere, som er anbragt tæt på LTE senderen.
  • Løsning: Kraftige båndstopfiltre, forstærkere med lavt støjtal/højt indgangsniveau, og nye antenner, som er designet til kun at modtage op til kanal 60. Det er vigtigt at placere filtret så tæt på antennen som muligt og før antenneforstærker, tv-tuner, set-top-boks og tv.

CATV (kabel tv)

  • CATV betragtes som et lukket netværk, og kanal 61-69 vil fortsat blive anvendt i kabelnetværk. Med andre ord vil kabel-tv kanaler eksistere sammen med kanal 61-69 LTE transmissioner.
  • Løsning: Effektiv skærmning i kabel-tv netværk er af afgørende betydning og noget, som kabel tv-netværksoperatører historisk har været meget opmærksomme på. Studier viser imidlertid, at det kan være nødvendigt med højere afskærmning (der er defineret nye højere skærmningsklasser Klasse A+, Klasse A++).

DTT og CATV - Fælles udfordring 

  • Problemer med indendørs skærmning af tv-netværk. “En kæde er ikke stærkere end det svageste led”, og tv-netværket går hele vejen op til konnektoren bag på tv’et (det være sig koaks, HDMI eller en anden konnektor). LTE transmissioner vil finde det svageste led i din tv-netværkskæde, hvor skærmningen er lavest, og LTE interferens vil trænge ind i netværket. Det er grunden til, at interferensfri tv-billedkvalitet kræver korrekt skærmede kabler, afgrenere og splittere, stikdåser, dropkabler og konnektorer.
  • Anvend kun højtskærmede kabler (Klasse A or A+) og højtskærmede konnektorer (Klasse A or A+) i hele installationen.
  • Med andre ord: En interferensfri tv-oplevelse kræver også en skærming af høj kvalitet af det indendørs netværk.

Triax har udviklet et sortiment af produkter, som beskytter dit anlæg mod interferens fra LTE mobilt bredbånd.

Se efter logoet, “LTE Protected – by Triax” for at sikre, at produktet lever op til Triax’ krav til at give dig det perfekte billede på din tv-skærm.

 

 

Avanceret forklaring om LTE og LTE Advanced (avanceret)

DTT transmissioner transmitteres op til kanal 60 (790MHz). Kun et 1MHz “Guardband” (790-791MHz) separerer DTT og LTE transmissionerne.

791-821MHz er “Downlink” frekvensområdet, som anvendes af LTE transmissionsbasisstationerne til at transmittere/sende LTE. “Downlink” frekvensområdet er det område, hvor der forventes de højeste LTE transmissionsniveauer.

821-832MHz er et frekvensområde, som ikke anvendes til LTE. Det er et spektrum for fri brug af trådløse mikrofoner.

832-862MHz er “Uplink” frekvensområdet, som anvendes af LTE terminalerne (LTE telefoner, LTE modem, dongle etc.) til at respondere til basisstationstransmissionen.

Se nedenstående illustration af LTE frekvensspektret med “Downlink” og “Uplink” områderne fremhævet.